Styrelsen

Johan Hellgren
Ordförande (2018-)
johan.hellgren@swedishmagpies.se
Fredrik Hammarbäck
Grafik/Hemsida
fredrik.hammarback@swedishmagpies.se
Anton Johansson
Vice Ordförande (2019)
anton.johansson@swedishmagpies.se
Filip Rinstad
Ledamot
filip.rinstad@swedishmagpies.se
Ludwig Olsson
Sociala medier
ludwig.olsson@swedishmagpies.se

Delar av vår eminenta styrelse från 2017 års resa! (Fattas gör Johan Hellgren)